English
GIÁ CƯỚC KHUYẾN MÃI

CANADA
USA
SINGAPORE
CHINA
TAIWAN
PHILIPPINES
LAOS AUSTRALIA NEWZILAND MALAYSIA INDONESIA THAILAND CAMPODIA
KOREA
JAPAN
FRANCE
ENGLAND
NORWAY MEXICO
BRAZIA

0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.18$CA
0.30$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.15$CA
0.59$CA
0.02$CA
0.05$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.13$CA
0.12 $CA
Xem chi tiết
Một đường dây điện thoại với đầy đủ chức năng của điện thoại truyền thống chỉ với 18.95 CAD / tháng ! Bạn có tin được không ? Bây giờ bạn có thể tin được rồi
Với Vietlink , bạn không có nhiều sự lựa chọn phức tạp để chọn . Bạn có muốn chức năng hiển thị số máy người gọi , voicemail , và tất cả các chức năng của điện thoại truyền thống với một cái giá rất cạnh tranh của Vietlink chỉ với $5 ? Với Vietlink Phone bạn sẽ có tất cả những thứ đó và hơn nữa là MIỄN PHÍ !
Bạn sẽ được những gì ?
- Một hoặc hai số điện thoại ở Vancouver
- Không giới hạn gọi trong vùng Vancouver - Lower Mainland
- Voicemail
- Caller ID
- Hội thoại tay ba
- Chuyển cuộc gọi
- Chuyển cuộc gọi khi bận
- Chuyển cuộc gọi khi không trả lời
- Cuộc gọi chờ
Hãy chọn một trong các gói sau:
Gói dịch vụ Giá Mô tả dịch vụ
1 Local Line $15.95 / tháng Mua Phone Adapter với giá $79 , Free Shipping
1 Local Line $18.95 / tháng Miễn phí Phone Adapter , 15$ Shipping
2 Local Lines $29.95 / tháng Mua Phone Adapter với giá $79 , Free Shipping
2 Local Lines $37.90 / tháng Miễn phí Phone Adapter , 15$ Shipping
Copyright © 2006, Vietlink Communication
Terms & Conditions