Wed, 1-3-2006
English
GIÁ CƯỚC KHUYẾN MÃI

CANADA
USA
SINGAPORE
CHINA
TAIWAN
PHILIPPINES
LAOS AUSTRALIA NEWZILAND MALAYSIA INDONESIA THAILAND CAMPODIA
KOREA
JAPAN
FRANCE
ENGLAND
NORWAY MEXICO
BRAZIA

0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.18$CA
0.30$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.15$CA
0.59$CA
0.02$CA
0.05$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.13$CA
0.12 $CA
Xem chi tiết
Tên:
Họ:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Tỉnh hoặc tiểu bang:
Postal Code hoac Zip Code:
Số Điện Thoại Tay :
Số Phone Bàn:
Số Fax
Email
 
Chọn gói dịch vụ:  
Vietlinkphone 1 local line $18.95 / tháng
Vietlinkphone 2 local lines $37.90 / tháng
Vietlinkphone 1 local line $15.95 / tháng
Vietlinkphone 1 local line $29.95 / tháng
( tự động nạp tiền khi tài khoản có ít hơn $5

Miễn phí sử dụng Vietlinkphone Adapter ( $15 Shipping ) :
Mua Vietlinkphone Adapter ( $79 , Free Shipping ) :
Truy cập , quản lý tài khoản trực tuyến ở trang web www.telnetphone.ca

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI
Một số điện thoại Vancouver với mã vùng 604
Miễn phí gọi Nội Vùng | Voice Mail | Call Waiting | Caller ID
3 Way Calling | Call Forward on No Answer, Busy, Unavailable

Nhận Vietlinkphone Adapter tại VIETLINK
Tôi có thể tự mình cài đặt
Tôi yêu cầu dịch vụ cài đặt trực tuyến với $75 / lần
THÔNG TIN THANH TOÁN
Card Number:
CVS:
Expiry ( mm /yy ):
Bank name:
 
Copyright © 2006, Vietlink Communication
Terms & Conditions