English
GIÁ CƯỚC KHUYẾN MÃI
   

CANADA
USA
SINGAPORE
CHINA
TAIWAN
PHILIPPINES
LAOS AUSTRALIA NEWZILAND MALAYSIA INDONESIA THAILAND CAMPODIA
KOREA
JAPAN
FRANCE
ENGLAND
NORWAY MEXICO
BRAZIA

0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.18$CA
0.30$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.15$CA
0.59$CA
0.02$CA
0.05$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.13$CA
0.12 $CA
   
Xem chi tiết
 
VIETLINK COMMUNICATION
2228 Kingsway, Vancouver, BC,V5N2T7 Canada
Điện thoại : 1-604-676-1478
Fax : 1-604-676-1479
Toll Free : 1-866-665-5617
Email : support@vietlink.ca
Website : www.vietlink.ca

VIETLINK DATACENTER
701 West Georgia, Downtown Vancouver BC, Canada
Email : noc@vietlink.ca
 
Để biết thêm thông tin về dịch vụ, xin quý khách vui lòng điền những thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được thông tin của bạn
 
   
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
 
Copyright © 2006, Vietlink Communication
Terms & Conditions